Patakaran sa Privacy

Patakaran sa Privacy

Sa website na ito, nakatuon kami sa pagprotekta sa iyong privacy at sa seguridad ng iyong personal na impormasyon. Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at isiwalat ang iyong personal na impormasyon kapag binisita mo ang aming website, ginamit ang aming mga serbisyo, o kung hindi man ay nakikipag-ugnayan sa amin.

1. Impormasyong Kinokolekta Namin

Kinakolekta namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin kapag ginamit mo ang aming website, mga produkto, o serbisyo, kabilang ang iyong pangalan, email address, at anumang iba pang impormasyong pipiliin mong ibigay. Nangongolekta din kami ng impormasyon tungkol sa paggamit mo sa aming website, gaya ng iyong kasaysayan ng pagba-browse, IP address, at impormasyon ng device.

2. Paano Namin Ginagamit ang Iyong Impormasyon

Ginagamit namin ang iyong personal na impormasyon upang ibigay at pahusayin ang aming website, mga produkto, at serbisyo, para makipag-ugnayan sa iyo, at para i-personalize ang iyong karanasan. Maaari rin naming gamitin ang iyong impormasyon upang magpadala sa iyo ng mga newsletter o iba pang materyal na pang-promosyon, ngunit maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga komunikasyong ito anumang oras.

3. Paano Namin Ibinabahagi ang Iyong Impormasyon

Hindi namin ibinebenta, kinakalakal, o inuupahan ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Gayunpaman, maaari naming ibahagi ang iyong impormasyon sa aming mga service provider, tulad ng aming website hosting at email service provider, upang maibigay ang aming mga serbisyo sa iyo. Maaari rin naming ibahagi ang iyong impormasyon kung kinakailangan ng batas o kung naniniwala kami nang may magandang loob na ang naturang pagbubunyag ay kinakailangan upang maprotektahan ang aming mga karapatan o ang mga karapatan ng iba.

4. Paano Namin Pinoprotektahan ang Iyong Impormasyon

Nagsasagawa kami ng mga makatwirang hakbang upang protektahan ang iyong personal na impormasyon mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, o pagsisiwalat. Gayunpaman, walang paraan ng paghahatid sa internet, o paraan ng electronic storage, ang ganap na secure. Samakatuwid, hindi namin magagarantiya ang ganap na seguridad ng iyong impormasyon.

5. Cookies at Teknolohiya sa Pagsubaybay

Gumagamit kami ng cookies at iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong paggamit sa aming website, upang i-personalize ang iyong karanasan, at upang suriin ang mga uso. Makokontrol mo ang paggamit ng cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong browser.

6. Privacy ng mga Bata

Ang aming website ay hindi inilaan para sa mga batang wala pang 13 taong gulang, at hindi namin sinasadyang nangongolekta ng impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang.

7. Mga pagbabago sa Patakarang ito

Maaari naming i-update ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan. Kung gumawa kami ng anumang materyal na pagbabago, ipo-post ang mga ito sa pahinang ito.

8. Makipag-ugnayan sa Amin

Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin anumang oras.